Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Zakończono montaż pierwszych słupów
listopad 2015

Wykonawca zakończył montaż pierwszych konstrukcji słupów nowej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski. Prace budowlane nabierają tempa. Do końca roku planuje się wykonanie montażu ok. 30% słupów z całej trasy linii i rozpoczęcie prac zmierzających do rozciągnięcia przewodów pomiędzy słupami.


Słupy o specjalnej konstrukcji leśnej na terenie gminy Miedziana Góra.
Słupy o specjalnej konstrukcji leśnej na terenie gminy Miedziana Góra.