Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Umowa pomiędzy PSE Operator S.A. a PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
luty 2011

W dniu 17.02.2011r. w Konstancinie - Jeziorna  podpisano umowę pomiędzy PSE Operator S.A. a PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice".