Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Uchwalenie zmiany MPZP w gminie Masłów
maj 2014

Na sesji w dniu 29.05.2014r. Rada Gminy Masłów uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy zatwierdzając w ten sposób przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.