Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Uchwalenie MPZP w gminie Chęciny
czerwiec 2014

Na sesji w dniu 30.06.2014 r. Rada Miasta i Gminy Chęciny uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową SE Radkowice. Jest to kolejna gmina po gminach: Masłów, Sitkówka Nowiny i Miedziana Góra, która usankcjonowała trasę linii na swoim terenie.