Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Piekoszów
październik 2014

Na sesji w dniu 31.10.2014 r. Rada Gminy Piekoszów uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski. Jest to piąta gmina, która usankcjonowała trasę linii na swoim terenie.