Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Trwają prace budowlane na stacjach elektroenergetycznych 220/110 kV Kielce Piaski i Radkowice
lipiec 2015

Trwają prace budowlane na stacjach elektroenergetycznych 220/110 kV Kielce Piaski i Radkowice.
Na stacji Kielce Piaski dostarczono nowy autotransformator o mocy 275 kVA. W chwili obecnej trwa montaż na specjalnie do tego przygotowanym stanowisku (fot). Natomiast na stacji Radkowice, zakończyły się główne prace związane z montażem aparatury wysokiego napięcia i w chwili obecnej  trwają ostatnie prace w obwodach wtórnych rozdzielni 220 kV.

Autotransformator o mocy 275kVA