Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Stan zaawansowania prac budowlano-montażowych oraz prawno-administracyjnych
styczeń 2016

Uzyskano 6 pozwoleń na budowę na łącznie 52 stanowisk słupowych oraz na 10812m linii napowietrznej. Trwa wycinka drzew pod linią. Wykonano 47 fundamentów słupowych w tym 7 fundamentów monolitycznych. Zmontowano i postawiono 31 konstrukcji słupowych w tym 12 konstrukcji słupów mocnych. Wykonano naciąg przewodów roboczych w sekcji o długości ok 1150m.
Trwają prace na stacji elektroenergetyczne Kielce - Piaski. Dobiegają końca  prace montażowe na rozbudowywanej stacji SE Radkowice.