Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Stan zaawansowania prac budowlano-montażowych oraz prawno-administracyjnych
kwiecień 2016

Uzyskano 11 pozwoleń na budowę na łącznie 61 stanowisk słupowych oraz na 15979 m linii napowietrznej. Wykonano 57 fundamentów słupowych w tym 9 fundamentów monolitycznych. Zmontowano i postawiono 43 konstrukcji słupowych w tym 21 konstrukcji słupów mocnych. Rozpoczęto prace na odcinku dwutorowym linii. Zdemontowano  3 słupy linii 220 kV relacji Kielce- Kielce Piaski, Wykonano naciąg przewodów roboczych o długości ok.  4150 m. Wykonano prace przy montażu rozdzielnicy wnętrzowej w systemie GIS na stacji elektroenergetycznej Kielce - Piaski.