Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Stan zaawansowania prac budowlano montażowych oraz prawno administracyjnych
czerwiec 2016

Uzyskano 13 pozwoleń na budowę dla 74 stanowisk słupowych oraz na 22698 m linii napowietrznej.  Wykonano 67 fundamentów słupowych w tym 12 fundamentów monolitycznych. Zmontowano i postawiono 67 konstrukcji słupowych w tym 38 konstrukcji słupów mocnych.  Przebudowano linię  220 kV Kielce-Kielce Piaski na odcinek dwutorowy,  rozpoczęto pracę nad ułożeniem linii kablowej 220 kV pomiędzy słupem kablowy a rozdzielnią wysokiego napięcia typu GIS. Wykonano naciąg przewodu OPGW  pomiędzy słupami K2 i K1 w torze linii 220 kV Kielce - Kielce Piaski oraz rozpoczęto naciąg przewodów OPGW w sekcji SN 11 - CH5 o długości 2850 m. Wykonano naciąg przewodów roboczych o długości ok. 12100 m. Rozpoczęto prace malarski na linii mające na celu zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji słupów, trwają prace nad wykonaniem numeracji  słupów.

Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 1 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 2 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 3 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 4 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 5 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 6Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 1 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 7 Stan zaawansowania prac budowlano montażowych 8