Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Rozpoczęcie prac na terenie gmin Miedziana Góra i Sitkówka Nowiny
październik 2015

Październik 2015 r.  Na terenie gmin Miedziana Góra i Sitkówka Nowiny Wykonawca rozpoczął prace związane z budową stanowisk fundamentowych, na których następnie zostaną zamontowane słupy projektowanej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski.