Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
kwiecień 2015

W dniu 30.04.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski. Jest to ostatnia i najważniejsza decyzja niezbędna Inwestorowi do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.