Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Rada Miasta Kielce uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski
styczeń 2015

W trakcie sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu  22.01.2015 r. została jednogłośnie podjęta uchwała ws.  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski.