Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura lokalizacyjna, miasto Kielce
luty 2013

W dniu 7 lutego 2013r. Rada Miasta Kielce jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenu trasy linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski. Uchwała ta jest usankcjonowaniem wypracowanego w długich konsultacjach społecznych przebiegu dla projektowanej  linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski.