Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura lokalizacyjna, miasto i gmina Chęciny
grudzień 2012

W dniu 13 grudnia 2012r. Rada Miasta i Gminy Chęciny podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenu trasy linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski. Podjęcie przedmiotowej uchwały było poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, w wyniku których projektanci maksymalnie zbliżyli przebieg linii do pasa drogowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu niemalże cała trasa linii zlokalizowana została w pasie ograniczonego użytkowania  drogi ekspresowej S7.