Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura lokalizacyjna, gmina Sitkówka-Nowiny
luty 2012

W dniu 29 lutego 2012r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę, w której przystąpiła do zmiany nr 4 MPZP. Zmiana ta podyktowana jest wprowadzeniem do dokumentów planistycznych trasy linii elektroenergetycznej 220 kV.