Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura lokalizacyjna, gmina Piekoszów
maj 2012

W dniu 29 maja 2012r. Rada Gminy Piekoszów przystąpiła do sporządzenia MPZP dla terenu trasy linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski.