Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura lokalizacyjna, gmina Miedziana Góra
luty 2013

W dniu 22 lutego 2013r. Rada Gminy Miedziana Góra uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I część 2. Uchwała ta usankcjonowała przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej  Radkowice - Kielce Piaski na terenie Gminy Miedziana Góra.