Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Procedura lokalizacyjna, gmina Miedziana Góra
listopad 2012

W dniu 28 listopada 2012r.  Rada Gminy Miedziana Góra przystąpiła do sporządzenia zmiany MPZP obrębu Kostomłoty I cz. 4.