Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski
grudzień 2014

W dniu 30.12.2014 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220 kV Kielce Piaski, która jest głównym elementem zasilania dla północnej części aglomeracji kieleckiej dzięki jej połączeniu z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.