Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka na ternie gmin: Masłów, Miedziana Góra, Sitkówka – Nowiny i Chęciny.
wrzesień 2015

W dniu 02.09.2015 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał pierwszą decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.  Pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na ternie gmin: Masłów, Miedziana Góra, Sitkówka – Nowiny i Chęciny.