Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
MPZP dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na terenie gminy Piekoszów
wrzesień 2015

W dniu 30.09.2015 r. Rada Gminy Piekoszów, w takcie pierwszej sesji zwykłej po wakacyjnej przerwie zdecydowaną większością głosów ponownie uchwaliła MPZP dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na terenie  gminy Piekoszów. Jest to ostatni z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, niezbędny do wybudowania tej najważniejszej dla bezpieczeństwa energetycznego woj. świętokrzyskiego Inwestycji.