Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Konferencja o Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim
marzec 2014

Więcej informacji pod adresem http://www.sejmik.kielce.pl/item/39100-ta-inwestycja-zabezpieczy-energetycznie-stolice-wojewodztwa?start=70.