Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Generalny Projektant rozbudowy stacji elektroenergetycznych
czerwiec 2011

Wybrano Generalnego Projektanta rozbudowy stacji elektroenergetycznych  220/110 kV Radkowice i 220/110 kV Kielce Piaski. Zostało nim Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT - POZNAŃ S.A. www.energoprojekt.poznan.pl