Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Generalny Projektant napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV
czerwiec 2011

Został wybrany Generalny Projektant napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski. Zostało nim Biuro Projektowe ELBUD PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. www.elbud-projekt.waw.pl