Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Dostarczenie rozdzielnicy 220 kV typu GIS
październik 2015

W dniu 26.10.2015 r. na stację elektroenergetyczną 220 /110 kV Kielce Piaski dostarczono rozdzielnicę 220 kV typu GIS. Niezwłocznie po dostawie rozpoczął się montaż rozdzielnicy. Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych montaż rozdzielnicy powinien zostać zakończony do końca 2015 roku. Rozdzielnica GIS będzie "sercem" rozbudowywanej stacji elektroenergetycznej, wewnątrz której będą zachodzić najważniejsze operacje łączeniowe związane z przepływem mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Rozdzielnica GIS 220kV