Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia - rozbudowa stacji Radkowice
sierpień 2014

W dniu 28.08.2014 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny  po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice".