Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia - rozbudowa stacji Kielce Piaski
lipiec 2014


W dniu 10.07.2014 r. Prezydent Miasta Kielce po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski".