Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa stacji Kielce Piaski
październik 2014

W dniu 08.10.2014 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski" . Jest to ostatnia z decyzji jaką Inwestor musiał uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.