Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Aktualności
Stan zaawansowania prac budowlano montażowych oraz prawno administracyjnych
czerwiec 2016

Uzyskano 13 pozwoleń na budowę dla 74 stanowisk słupowych oraz na 22698 m linii napowietrznej.  Wykonano 67 fundamentów słupowych w tym 12 fundamentów monolitycznych. Zmontowano i postawiono 67 konstrukcji słupowych w tym 38 konstrukcji słupów mocnych.

Stan zaawansowania prac budowlano-montażowych oraz prawno-administracyjnych
kwiecień 2016

Uzyskano 11 pozwoleń na budowę na łącznie 61 stanowisk słupowych oraz na 15979 m linii napowietrznej. Wykonano 57 fundamentów słupowych w tym 9 fundamentów monolitycznych.

Stan zaawansowania prac budowlano-montażowych oraz prawno-administracyjnych
styczeń 2016

Uzyskano 6 pozwoleń na budowę na łącznie 52 stanowisk słupowych oraz na 10812m linii napowietrznej. Trwa wycinka drzew pod linią. Wykonano 47 fundamentów słupowych w tym 7 fundamentów monolitycznych.

Zakończono montaż pierwszych słupów
listopad 2015

Wykonawca zakończył montaż pierwszych konstrukcji słupów nowej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski. Prace budowlane nabierają tempa. Do końca roku planuje się wykonanie montażu ok. 30% słupów z całej trasy linii i rozpoczęcie prac zmierzających do rozciągnięcia przewodów pomiędzy słupami.

Dostarczenie rozdzielnicy 220 kV typu GIS
październik 2015

W dniu 26.10.2015 r. na stację elektroenergetyczną 220 /110 kV Kielce Piaski dostarczono rozdzielnicę 220 kV typu GIS. Niezwłocznie po dostawie rozpoczął się montaż rozdzielnicy. Zgodnie z harmonogramem prac budowlanych montaż rozdzielnicy powinien zostać zakończony do końca 2015 roku. Rozdzielnica GIS będzie "sercem" rozbudowywanej stacji elektroenergetycznej, wewnątrz której będą zachodzić najważniejsze operacje łączeniowe związane z przepływem mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Rozpoczęcie prac na terenie gmin Miedziana Góra i Sitkówka Nowiny
październik 2015

Październik 2015 r.  Na terenie gmin Miedziana Góra i Sitkówka Nowiny Wykonawca rozpoczął prace związane z budową stanowisk fundamentowych, na których następnie zostaną zamontowane słupy projektowanej linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski.

MPZP dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na terenie gminy Piekoszów
wrzesień 2015

W dniu 30.09.2015 r. Rada Gminy Piekoszów, w takcie pierwszej sesji zwykłej po wakacyjnej przerwie zdecydowaną większością głosów ponownie uchwaliła MPZP dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na terenie  gminy Piekoszów. Jest to ostatni z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, niezbędny do wybudowania tej najważniejszej dla bezpieczeństwa energetycznego woj. świętokrzyskiego Inwestycji.

Pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka na ternie gmin: Masłów, Miedziana Góra, Sitkówka – Nowiny i Chęciny.
wrzesień 2015

W dniu 02.09.2015 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał pierwszą decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.  Pozwolenia na budowę dla pierwszego odcinka linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski na ternie gmin: Masłów, Miedziana Góra, Sitkówka – Nowiny i Chęciny.

Trwają prace budowlane na stacjach elektroenergetycznych 220/110 kV Kielce Piaski i Radkowice
lipiec 2015

Trwają prace budowlane na stacjach elektroenergetycznych 220/110 kV Kielce Piaski i Radkowice.
Na stacji Kielce Piaski dostarczono nowy autotransformator o mocy 275 kVA.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
kwiecień 2015

W dniu 30.04.2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski. Jest to ostatnia i najważniejsza decyzja niezbędna Inwestorowi do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice
luty 2015

W dniu 20.01.2015 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice. 

Ostatnia gmina uchwaliła MPZP dla trasy linii
luty 2015

W trakcie sesji Rady Miasta i Gminy Chęciny, która odbyła się w dniu  30.01.2015 r. ponownie podjęta została uchwała ws.  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Radkowice.

Rada Miasta Kielce uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice – Kielce Piaski
styczeń 2015

W trakcie sesji Rady Miasta Kielce, która odbyła się w dniu  22.01.2015 r. została jednogłośnie podjęta uchwała ws.  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski.

Pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski
grudzień 2014

W dniu 30.12.2014 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Pozwolenie na budowę dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220 kV Kielce Piaski, która jest głównym elementem zasilania dla północnej części aglomeracji kieleckiej dzięki jej połączeniu z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kielce
listopad 2014

Na sesji w dniu 06.11.2014 r. Rada Miasta Kielce uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, która wprowadziła do dokumentów planistycznych miasta  trasę linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski.

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Piekoszów
październik 2014

Na sesji w dniu 31.10.2014 r. Rada Gminy Piekoszów uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski. Jest to piąta gmina, która usankcjonowała trasę linii na swoim terenie.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa stacji Kielce Piaski
październik 2014

W dniu 08.10.2014 r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski" . Jest to ostatnia z decyzji jaką Inwestor musiał uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia - rozbudowa stacji Radkowice
sierpień 2014

W dniu 28.08.2014 r.  Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny  po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Radkowice".


Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia - rozbudowa stacji Kielce Piaski
lipiec 2014


W dniu 10.07.2014 r. Prezydent Miasta Kielce po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Kielce Piaski"

Uchwalenie MPZP w gminie Chęciny
czerwiec 2014

Na sesji w dniu 30.06.2014 r. Rada Miasta i Gminy Chęciny uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla trasy linii elektroenergetycznej 220 kV  Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową SE Radkowice. Jest to kolejna gmina po gminach: Masłów, Sitkówka Nowiny i Miedziana Góra, która usankcjonowała trasę linii na swoim terenie.

Uchwalenie zmiany MPZP w gminie Miedziana Góra
czerwiec 2014

Na sesji w dniu 18.06.2014r. Rada Gminy Miedziana Góra uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy zatwierdzając w ten sposób przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.

Uchwalenie zmiany MPZP w gminie Masłów
maj 2014

Na sesji w dniu 29.05.2014r. Rada Gminy Masłów uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy zatwierdzając w ten sposób przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.

Uchwalenie zmiany MPZP w gminie Sitkówka-Nowiny maj 2014
maj 2014

Na sesji w dniu 21.05.2014r. Rada Gminy Sitkówka - Nowiny uchwaliła zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy zatwierdzając w ten sposób przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.

Konferencja o Inwestycji w Urzędzie Marszałkowskim
marzec 2014

W dniu 05.03.2014r. z inicjatywy przedstawicieli samorządu województwa świętokrzyskiego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli inwestora i wykonawcy oraz reprezentacją wszystkich samorządów, przez które ma przebiegać linia. Uczestniczyli w nim Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Siporski, dyrektor Departamentu Infrastruktury oraz Jerzy Środa, wicedyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego.

Uchwalenie Zmiany SUiKZP w gminie Sitkówka-Nowiny
marzec 2014

Na sesji w dniu 26.02.2014r. Rada Gminy Sitkówka - Nowiny uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy zatwierdzając w ten sposób przebieg linii elektroenergetycznej 220 kV Radkowice - Kielce Piaski.

Procedura lokalizacyjna, gmina Miedziana Góra
luty 2013

W dniu 22 lutego 2013r. Rada Gminy Miedziana Góra uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty I część 2. Uchwała ta usankcjonowała przebieg projektowanej linii elektroenergetycznej  Radkowice - Kielce Piaski na terenie Gminy Miedziana Góra.

Procedura lokalizacyjna, miasto Kielce
luty 2013

W dniu 7 lutego 2013r. Rada Miasta Kielce jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenu trasy linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski.

Procedura lokalizacyjna, miasto i gmina Chęciny
grudzień 2012

W dniu 13 grudnia 2012r. Rada Miasta i Gminy Chęciny podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla terenu trasy linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski.

Procedura lokalizacyjna, gmina Miedziana Góra
listopad 2012

W dniu 28 listopada 2012r.  Rada Gminy Miedziana Góra przystąpiła do sporządzenia zmiany MPZP obrębu Kostomłoty I cz. 4.


Konsultacje społeczne, gmina Chęciny
październik 2012

W dniu 11.10.2012 r. po spotkaniu, które odbędzie się o godz. 16:30 w okolicy nowobudowanego wiaduktu z drogą S7 przy ul. Zalejowej, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Chęcinach, o godz. 17:00 rozpocznie się spotkanie poświęcone budowie linii napowietrznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski.

Konsultacje społeczne, Kielce - III tura
październik 2012

W dniu 12.10.2012 r. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Miasta Kielce odbędzie się III tura konsultacji społecznych w sprawie budowy linii napowietrznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski.

Konsultacje społeczne, gmina Piekoszów - I tura
październik 2012

W dniu 4 października 2012 r. o godzinie 17:00 w Świetlicy Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni, odbędzie się pierwsza tura konsultacji społecznych poświęconych budowie linii napowietrznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski.

Konsulatacje społeczne - II tura
czerwiec 2012

W dniu 4 lipiec 2012 r. o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 - sala konferencyjna, odbędzie się druga tura konsultacji społecznych ww. inwestycji - propozycja wariantowych przebiegów trasy linii elektroenergetycznej 220kV.

Procedura lokalizacyjna, gmina Piekoszów
maj 2012

W dniu 29 maja 2012r. Rada Gminy Piekoszów przystąpiła do sporządzenia MPZP dla terenu trasy linii elektroenergetycznej Radkowice - Kielce Piaski.


Konsulatcje społeczne
kwiecień 2012

Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu planowanej linii napowietrznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski oraz rozbudowy stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski.Kwiecień 2012.

Procedura lokalizacyjna, gmina Sitkówka-Nowiny
luty 2012

W dniu 29 lutego 2012r. Rada Gminy Sitkówka-Nowiny podjęła uchwałę, w której przystąpiła do zmiany nr 4 MPZP. Zmiana ta podyktowana jest wprowadzeniem do dokumentów planistycznych trasy linii elektroenergetycznej 220 kV.

Generalny Projektant rozbudowy stacji elektroenergetycznych
czerwiec 2011

Wybrano Generalnego Projektanta rozbudowy stacji elektroenergetycznych  220/110 kV Radkowice i 220/110 kV Kielce Piaski. Zostało nim Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ENERGOPROJEKT - POZNAŃ S.A. www.energoprojekt.poznan.pl

Generalny Projektant napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV
czerwiec 2011

Został wybrany Generalny Projektant napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski. Zostało nim Biuro Projektowe ELBUD PROJEKT Warszawa Sp. z o.o. www.elbud-projekt.waw.pl

Umowa pomiędzy PSE Operator S.A. a PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.
luty 2011

W dniu 17.02.2011r. w Konstancinie - Jeziorna  podpisano umowę pomiędzy PSE Operator S.A. a PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa linii 220 kV Radkowice - Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice".