Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Stan zaawansowania prac budowlano montażowych oraz prawnych
styczeń 2021

Do końca 2020 roku przebudowano wszystkie linie SN i nN kolidujące z jednotorową napowietrzną linią elektroenergetyczną 220 kV relacji Radkowice – Kielce Piaski.

 

Złożono również do Wojewody Świętokrzyskiego ostatnie dwa wnioski o pozwolenie na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice – Kielce Piaski w gminie Miedziana Góra.