Strona poświęcona planowanemu przedsięwzięciu, które polegać będzie na rozbudowie stacji elektroenergetycznych 220/110 kV Radkowice i Kielce Piaski oraz wybudowaniu jednotorowej linii napowietrznej 220 kV łączącej wspomniane stacje.
Stan zaawansowania prac budowlano montażowych oraz prawno administracyjnych
czerwiec 2016
Uzyskano 13 pozwoleń na budowę dla 74 stanowisk słupowych oraz na 22698 m linii napowietrznej.  Wykonano 67 fundamentów słupowych w tym 12 fundamentów monolitycznych. Zmontowano i postawiono 67 konstrukcji słupowych w tym 38 konstrukcji słupów mocnych.